Databros

Databros on eteläpohjalainen yksityinen IT-alan toimija, joka on perustettu vuonna 2006 Seinäjoella. Yritys toimii koko Suomessa. Päätoimipiste sijaitsee Seinäjoella ja toinen toimipiste Vaasassa.

Tarve:

Databros tunnisti ongelmakseen tehottoman ja epäyhtenäisen markkinointiviestinnän. Yrityksen palvelut eivät antaneet johdonmukaista kuvaa yrityksen kokonaisvaltaisesta ja asiantuntevasta tarjoomasta. Yritys halusi myös panostaa palveluiden, erityisesti pilvipalveluiden, kehittämiseen ja myyntiin. Nykyinen verkkosivusto ja muu markkinointimateriaali ei kuitenkaan tukenut tätä strategiaa toivotulla tavalla.

Ratkaisu:

Selkeytimme Databrosin markkinointia analysoimalla yritystä ja sen kilpailijoita. Analyysin pohjalta toteutimme yritykselle markkinointistrategian. Tämän perusteella tuotteistimme yrityksen palvelut ja tuotteet neljään selkeään kokonaisuuteen. Lisäksi toteutimme modernin ja innovatiivisen ilmeen, sisällön ja teknisen toteutuksen uusille palvelukokonaisuuksille yrityksen verkkosivuille.

Loimme Databrosille selkeän, dynaamisen ja voimakkaan ilmeen väriä kaihtamatta. Palvelukokonaisuudet saivat retrohenkiset symbolit, jotka visuaalisesti erilaistavat yrityksen palvelut. Databrosin sivut eroavat kilpailijoista ja ne rakentavat tehokkaasti yrityksen toivomaa mielikuvaa luotettavasta pohjalaisesta edelläkävijästä kohderyhmissä.

Työt:

Markkinointistrategia, tuotteistaminen, verkkosivut, tekstisisältö, mainokset, valokuvaukset, perusyritysgrafiikka ja messupukeutuminen.

#
#
#
#