Eskoo

Tuki- ja osaamiskeskus Eskoo on sosiaalipalvelujen kehittäjä ja tuottaja, joka on erikoistunut vammaispalveluihin ja lastensuojeluun. Eskoon palvelut ja vaikutukset ulottuvat pohjalaismaakuntiin sekä koko Suomeen. Eskoon toiminnan keskiössä ovat asiakkaan tarvitsemat sosiaalihuollon erityis- ja vammaispalvelut hänen elämänkaarensa eri vaiheissa ja monitahoisissa tilanteissa.

Tarve:

Eskoo laati vuonna 2015 uuden strategian, joka perustuu tuki- ja osaamiskeskusajattelulle. Osana uudistusta Eskoo kehitti myös viestintäänsä järjestelmällisemmälle pohjalle mm. Viestintästrategiasuunnitelman muodossa.

Toteutuneiden kehitystoimenpiteiden myötä Eskoossa syntyi tarve rakentaa vahvaa tavoitemielikuvaa kuntayhtymästä, jonka olennaisena osana oli myös Eskoon visuaalinen ilme. Nykyinen ilme ei herättänyt oikeita tavoitemielikuvia Eskoosta. Ilmeeltään Eskoon piti myös pystyä erottautumaan kilpailijoista – ja mielellään vielä parempana.

Ratkaisu:

Uudistimme Eskoon visuaalisen ilmeen, jonka olennaisena osana suunnittelimme kuntayhtymälle uuden logon. Uudessa logossa välittyy kuntayhtymän tavoitemielikuva, ja se tukee Eskoon monipuolista, litteää ja ketterää viestintää eri medioissa joustavasti.

Logon uudistamisen yhteydessä päivitimme Eskoon graafisen ohjeiston, uudistimme Eskoossa-lehden visuaalisen ilmeen ja taittopohjan, sekä toteutimme Eskoon henkilökunnan käyttöön helppokäyttöiset lomakepohjat ja viestinnän työkalut. Uudistus ulottui myös messuosastoon, printtimainontaan ja sosiaaliseen mediaan.

#
#
#
#