ilmajoki

Ilmajoen kunnassa on otettu ennakkoluuloton asenne markkinointiin ja sen kehittämiseen, mikä näkyy myös kunnan ilmeessä ja eri markkinointisovelluksissa. Markkinoinnissa painottuu kunnan vetovoimainen sijainti niin yrityksen kuin perhe-elämän näkökulmasta.

Olemme tehneet yhteistyötä Ilmajoen kunnan kanssa useita vuosia. Tämän on mahdollistanut yhteistyön erinomainen sujuvuus. Tavoitteenamme on ollut viedä systemaattisesti Ilmajoen kunnan ilmettä eteenpäin asiakkaan toiveiden puitteissa. Olemme toteuttaneet Ilmajoelle muun muassa informatiivisen matkailuesitteen jo useampana vuotena. Esitteen suunnittelun yhteydessä toteutettiin valokuvauskilpailu, jonka satoa käytimme esitteessä.

Yrittäjille suunnatussa markkinointikampanjassa, joka sisälsi sijoittuvan yrittäjän oppaan ja oppaan tueksi suunnitellut tienvarsitaulut, hyödynnetään Ilmajoen ilmettä aivan uudella tavalla. Tärkeä informaatio on tuotu esille innovatiivisella Ilmajoen ilmeen hyödyntämisellä, jossa fokus on ollut yksinkertaisessa ja selkeässä ulkoasussa, päättäjille tärkeiden asioiden esille tuonnissa sekä Ilmajoen erinomaisen sijainnin korostamisessa.

Työt:

Verkkosivut, tekstisisältö, valokuvaukset, matkailuesitteet, Sijoittuvan yrityksen opas, roll-upit, mainokset, sähköiset kirjeet, tienvarsioppaat, perusyritysgrafiiikka, messut ym.

#
#
#
#