jucat

Jucat on vuonna 2001 perustettu eteläpohjalainen yritys, joka tarjoaa innovatiivisia palveluita
tuotannon tehostamiseen ja kehittämiseen valmistavan teknologiateollisuuden yrityksille.

Tarve:

Jucat Oy:n olemassa oleva ilme ei vastannut yrityksen tarpeita muuttuvassa liiketoimintaympäristössä. Lisäksi yrityksen markkinointiviestintä oli epäjohdonmukaista ja markkinointitoimenpiteet eivät olleet suunnitelmallisia. Vahvassa kasvuvaiheessa oleva yritys tarvitsi tehokkaan työkalun ohjaamaan brändin rakentamista ja markkinointiviestintää.

Ratkaisu:

Uudistimme kokonaisvaltaisesti yrityksen markkinointiviestinnän ja rakensimme yritykselle yritysidentiteetin ja brändin, joka vie yrityksen uudelle tasolle. Selkeytimme yrityksen strategiaa ja jalkautimme sen ydinviestien kautta yrityksen ilmeeseen, brändiin, tuotteisiin, myynnin työkaluihin ja jokapäiväiseen toimintaan.

Toteutimme Jucat Oy:lle ennakkoluulottomasti tyylikkään ja modernin visuaalisen ilmeen, sisältäen perusyritysgrafiikan, verkkosivut, printtimateriaalit, valokuvat, videot, tuotantotilojen ulkoisen ilmeen ja tuotemuotoilun. Muodostimme kokonaisuudesta yritykselle brändimanuaalin, johon on koottu yrityksen markkinointiviestinnän työkalupakki. Manuaali toimii ohjenuorana yrityksen kaikissa markkinointitoimenpiteissä, varmistaen tehokkaan, yhtenäisen ja johdonmukaisen markkinointiviestinnän.

Työt:

Markkinointiviestintästrategia, logo, verkkosivut, valo- ja videokuvaus, markkinointimateriaalit, tuotantotilojen ilme, tuotemuotoilu ja brändimanuaali.

#
#
#
#