Innovaatioseteli

Innovaatioseteli auttaa yritystäsi kehittymään ja uudistumaan – Tartu tilaisuuteen!

Suomen hallitus edistää pk-yritysten liiketoimintaa 5000 euron suuruisella innovaatiosetelillä. Seteli on nyt haettavana Tekesissä. Edellytyksenä on, että yrityksessä tulee saada aikaan todesti jotain uutta.

Innovaatiolla tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla yrityksesi voi kehittää tuotteitaan, palvelujaan tai prosessejaan. Innovaatiosetelillä voit ostaa uutta tietoa ja osaamista yritykseesi. Tämä tarkoittaa sitä, että voit käyttää asiantuntijapalveluamme hyväksesi.

5000 euroa! Mihin tarkoitukseen?

 • Sinulla on tuotteeseen tai palveluun liittyvä haaste tai ongelma, johon tarvitset ulkopuolista konsultointia.
 • Tarvitset ulkopuolisen asiantuntijan arviota tuotteesi tai palvelusi testaamisessa.
 • Haluat selvittää uuden tuotteen tai palveluidean jatkokehityskelpoisuutta, käytettävyyttä tai markkinoita kokeilujen avulla.
 • Haluat hyödyntää tieteellistä tutkimusta liiketoimintasi kehittämisessä.

Mitä saat meiltä?

Olemme niputtaneet osaamisemme yhteen sinun yritystäsi varten. Me, Mainostoimisto Aada ja filosofian tohtori Marjo Kamila Seinäjoen yliopistokeskuksesta, tarjoamme valittavaksesi kolme erilaista innovaatiopakettia.


INNOVAATIOPAKETTI 1. Uuden palvelun konseptointi

 • Uuden palvelun suunnitteleminen TAI vanhan palvelun kehittäminen uudenlaiseksi.
 • Lähtökohtaisesti ajattelemme asiakkaan silmin. Mikä on hyödyllistä ja mikä tuo lisäarvoa asiakkaalle? Suunnittelemme yhdessä miellyttävän asiakaskokemuksen: selkeän, johdonmukaisen ja yhtenäisen.
 • Tajuamme, että uuden palvelun tulee edistää yrityksesi liiketoimintaa.
 • Ideoimme yhdessä uuden palvelun. Käymme läpi palvelun jokaisen vaiheen.
 • Luonnostelemme palvelun asiakkaanne palvelupoluksi. Kuvaamme polulle kaikki asiakkaanne kohtaamat palvelutuokiot eli ne kontaktipisteet, joissa asiakkaat saavat palvelua. Lisäksi kiinnitämme huomiota muihin palvelun tuottamiseen liittyviin rakenteisiin.
 • Mietimme mahdolliset ylimääräiset palvelukokemukset asiakkaillenne. Ne ovat nimeltään palvelueleitä.
 • Tulos: Visualisoimme ja käsikirjoitamme uuden palvelun konseptin.


INNOVAATIOPAKETTI 2. Tuote- tai palvelustrategian kehittäminen

 • Aloitamme tekemällä yrityksenne nykytila-analyysin (missä olemme, miltä vaikutamme, mihin tähtäämme).
 • Ajantasaistamme yrityksenne toimintasuunnitelman (toiminta-ajatus, arvot, visio).
 • Kirjoitamme yritystarinan ja sen ydinviestit.
 • Kiinnitämme erityistä huomiota yrityksenne visuaaliseen viestintään (esim. tyyliin, tunnelmaan, siisteyteen, ajanmukaisuuteen) sekä asiakastyytyväisyyteen.
 • Järjestämme workshoppeja koko henkilökunnalle. Työpajoissa pohdimme ymmärrettävästi ja käytännönläheisin menetelmin yrityskuvanne muodostumiseen vaikuttavia tekijöitä; elämyksellisen asiakaskokemuksen syntyä; aistein havaitun yritysympäristön merkitystä ja erilaisten asiakkaiden kohtaamista.
 • Tulos: Laadimme yrityksenne käsikirjan (brändikirja), joka ohjeistaa kuvin ja sanoin yrityksenne toimintatavat kaikille nykyisille ja uusille työntekijöille.


INNOVAATIOPAKETTI 3. Asiakastyytyväisyyden tutkimus

 • Teemme pienimuotoisen, tieteellisiin menetelmiin pohjaavan kyselytutkimuksen asiakkaillenne. Otamme selvää, mikä tuottaa asiakkaillenne hyötyä ja antaa heille arvoa. Kysymme, miten he määrittelevät hyvän tuotteen ja onnistuneen asiakaskokemuksen.
 • Kokoamme saadun kartoituksen pohjalta yrityksenne kehittämishaasteet.
 • Ideoimme yhdessä kehittämistoimenpiteitä workshop-työskentelynä, johon mielellään osallistuu koko henkilökuntanne.
 • Tulos: Laadimme tutkimuksella saadun tiedon ja toimenpide-ehdotukset diaesitykseksi ja kirjalliseksi raportiksi kehitystyönne jatkotoimenpiteitä varten.

Yritykset ovat erilaisia, joten lopullinen innovaatiopaketti muotoutuu yksilöllisesti sen mukaan, mikä on yrityksen toimiala ja mitä yritys oikeasti tarvitsee. Millainen uusi toiminta toisi sinun yrityksellesi parhaimman hyödyn?

Ota meihin yhteyttä ja sovitaan tapaaminen. Laaditaan toimintasuunnitelma ja kirjoitetaan yhteistyössä rahoitushakemus Tekesille.

Lue lisää innovaatiosetelistä Tekesin sivuilta: http://www.tekes.fi/rahoitus/pk-yritys/innovaatioseteli/

Innovaatioseteli